គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

សូមពាក់មួកការពារទាំងអស់គ្នា​ដេីម្បីការពារក្បាលបែកដោយសារ​ អាយឌីបន្តទៀត
មានពលរដ្ឋចេញមកទម្លាយទៀតថា គាត់ធ្លាប់ធ្វើបែបនេះ កាលពីពេលកន្លងទៅទៅមុខគាត់នឹងបន្តធ្វើទៀត បើគ្មានចំណាត់ការណាមួយ


អំពើហិង្សាគួរត្រូវបានលុបបំបាត់ ពេលចុះអនុវត្តច្បាប់លើពលរដ្ឋរូបភាពបែបនេះថ្នាក់ដឹកនាំមិនចង់ឃើញនោះទេ វានាំអោយជះឥទ្ធិពលដល់ឆ្នាំ2022-2023!


យោងតាមខំមិន (បុគ្គលម្នាក់នេះមិនមែនទើបតែវ៉ៃគេលើកទី១ទេ ជាក់ស្ដែង ប្អូនខ្ញុំក៏ត្រូវលោកម៉ាត់ ពិសី វាយនឹង ID បែកក្បាលស្នាម ដល់សព្វថ្ងៃដែរ។ Style វ៉ៃតែមួយ ដូច្នេះពេលទៅ ដោះស្រាយគាត់អាចនឹងនិយាយថាគាត់គ្មានចេតនា រឺគាត់ គ្រាន់តែរាដៃទប់  ពាក្យនេះខ្ញុំធ្លាប់លឺកាលទៅ ដោះស្រាយជាមួយលោកនៅស្នងការខណ្ឌ៧មករា ថ្ងៃទី28 តុលា 2020 សង្ឃឹមថាទង្វើបែបនេះនឹងមិនកើត ឡើងលើបុគ្គលណាម្នាក់ទៀតទៅចុះ។)


Post a Comment

0 Comments