គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

ពីសូនដុល្លាទៅពីរលានដុល្លាក្នុងរយៈពេលតិចជាង១៨ខែ



បរទេស៖ Khaby Lame មានអាយុ ២១ ឆ្នាំ ជនជាតិសេនេហ្គាល 🇸🇳 គាត់ចាប់ផ្ដើមអាជីពនៅលើសង្គម TikTok នៅខែមិនា ឆ្នាំ២០២០ បន្ទាប់ពីត្រូវបាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារកូវីត-19 ។ 

ប្រហែលមួយឆ្នាំកន្លះគាត់មានអ្នកតាមដាន(Follower)នៅក្នុងបណ្ដាញ TikTok ចំនួន ៧៧ លាននាក់ មកដល់ពេលនេះទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធរបស់គាត់តាមការប៉ានស្មានមានប្រហែល ២លានដុល្លារអាមេរិក ។ 

Khaby Lame រកចំណូលបានដោយមិនដែលនិយាយសូម្បីតែមួយម៉ាត់ ដោយគ្រាន់តែប្រើកាយវិកាក្នុងវីដេអូ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកដ៏ទៃនៅក្នុងTikTok ៕

Post a Comment

0 Comments