គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

តើឃាតករអូតាគូជានរណា?ជប៉ុន៖ Miyazaki Tsutomu, កើតថ្ងៃទី ២១ ខែសីហាឆ្នាំ ១៩៦២ - នឹងត្រូវបានប្រហារជីវិតនៅថ្ងៃ (១៧ មិថុនា ២០០៨) Miyazaki Tsutomu គឺជាឃាតករជនជាតិជប៉ុនស៊ីមនុស្សចាប់រំលោភកុមារឃាតកម្មលើកុមារដែលបានសម្លាប់ក្មេងស្រីបួននាក់នៅទីក្រុងតូក្យូនិងខេត្តស៊ីតាម៉ាចន្លោះខែសីហាឆ្នាំ ១៩៨៨ ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ ១៩៨៩ គាត់ត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនហៅគាត់ថាជា“ ឃាតករអូតាគូ” 


អត្ថបទខ្លីដោយ : MyIdea-គំនិតខ្ញុំ

Post a Comment

0 Comments