គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងសុខាភិបាលផ្ញើសារលិខិតរំលែកមរណទុក្ខ អ៉ឹម ស្រីនិ

 ឯកឧត្តម ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងសុខាភិបាល ផ្ញើសារលិខិតរំលែកមរណទុក្ខ ជូនចំពោះក្រុមគ្រួសារសព អ្នកគ្រូពេទ្យ អ៉ឹម ស្រីនិ ដែលបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩៕ 


Post a Comment

0 Comments