គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

៣កុំ​មួយរាយការណ៍គឺ កុំពាក់ព័ន្ធ កុំអន្តរាគមន៍ កុំលើកលែង មួយរាយការណ៍ សូមឆ្លើយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន! ២០២៣

 


៣កុំ​មួយរាយការណ៍គឺ កុំពាក់ព័ន្ធ កុំអន្តរាគមន៍ កុំលើកលែង មួយរាយការណ៍

១.កុំពាក់ព័ន្ធ៖​ កុំជួញដូរ កុំចែកចាយ កុំធ្វើខ្នងបង្អែក កុំឃុបឃិត និង កុំប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ។

២.កុំអន្តរាគមន៍៖ កុំរារាំងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀន ទោះបីជាក្រុមគ្រួសារ សាច់ញាតិ ឬ មិត្តភក្តិក៏ដោយ ។

៣.កុំលើកលែង៖ កុំបន្ធូរបន្ថយការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះឧក្រិដ្ឋជនគ្រឿងញៀន សមត្ថកិច្ចទាំងអស់​ត្រូវអនុវត្តច្បាប់ម៉ឺងម៉ាត់ និង ស្មោះត្រង់វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន ហើយជនគ្រប់រូបត្រូវគោរព និង អនុវត្តច្បាប់ ។

មួយរាយការណ៍៖ ត្រូវរាយការណ៍ ផ្តល់ព័ត៌មានដល់សមត្ថកិច្ចគ្រប់ករណីបទល្មើសគ្រឿងញៀន ។

សូមឆ្លើយថាទេ ចំពោះគ្រឿងញៀន!

Post a Comment

0 Comments