គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

ការទទួលខុសត្រូវ២ទិសរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់ ដើម្បីសង្គមជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋ កុំខ្លាចខុសនូវការអនុវត្តតាមគោលនយោបាយនោះ

ម្តេចក្រឡាហោម  ខេង  មេឃុំ-ចៅសង្កាត់ ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ៚#muyreal #muyrealnews 

Journalist & Freelancer 

ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Tel: ស៊ែលកាត 061 662269, មិត្តហ៊្វូន 066 662269, ស្មាត 010 662269 សូមអរគុណ៚

Post a Comment

0 Comments