គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

ឧបសគ្គទាំង ១០ នៃភាពជោគជ័យ និង មិនអាចឲ្យអ្នកទៅដល់សក្តានុពលនៃជីវិត មានវិដេអូ

 ឧបសគ្គទាំង ១០ នៃភាពជោគជ័យ និង មិនអាចឲ្យអ្នកទៅដល់សក្តានុពលនៃជីវិត៖

អានទៅមើលថាតើចំណុចណាខ្លះដែលអ្នកត្រូវកែ
📌 1. ការរំខាន (Distraction)
•បណ្តាញសង្គម
•បរិស្ថានអវិជ្ជមាន
•មនុស្សអវិជ្ជមាន
•ហ្គេម
📌2. ការគិតច្រើនហួសហេតុ (Overthinking)
ពេលខ្លះអ្នកមិនចាំបាច់គិតច្រើននោះទេ ធ្វើវាទៅ
📌3. ការភ័យខ្លាចនៃការបរាជ័យ
•បរាជ័យមិនគួរឲ្យខ្លាចនោះទេ មានតែការមិនហ៊ានក្នុងការចាប់ផ្តើមទេទើបជាភាពកំសាកពិតប្រាកដ
•បរាជ័យគឺជាផ្នែកមួយនៃភាពជោគជ័យ វាមិនមែនជាភាពផ្ទុយនៃភាពជោគជ័យនោះទេ
📌4. គោលដៅមិនច្បាស់លាស់
កុំកំណត់គោលដៅរបស់អ្នកតាម
•អារម្មណ៍
•តាមអ្នកដទៃ
•ផ្គាប់ចិត្តអ្នកដទៃ ទោះបីឪពុកម្តាយអ្នកក៏ដោយ
📌5. ការពន្យារពេល
•រាប់ ១ ដល់ ៣ ហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើវាទៅ
•ច្បាប់ ៥ នាទី
បើមានកិច្ចការត្រូវធ្វើ គ្រាន់តែគិតថាធ្វើតែ ៥ នាទីបានហើយ នៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើហើយអ្នកនឹងធ្វើវាដល់ចប់។
អ្វីដែលសំខាន់គឺការជំរុញខ្លួនឯងឲ្យធ្វើវា។
📌6. ផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមាន
•អ្នកណាដែលអ្នកតាមដាន
•អ្នកណាដែលអ្នកកំពុងសេបគប់
• Creators ឬ Influencers ម្នាក់ណាដែលអ្នកកំពុងតាមដាន
ពួកគេគឺបានជះឥទ្ធិពលដល់់ផ្នត់គំនិតរបស់អ្នក។
📌7. កង្វះភាពអាទិភាព
•ស្វែងយល់រឿងណាដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិត
•កិច្ចការណាដែលសំខាន់ ហើយ បន្ទាន់ដែលត្រូវសម្រេចមុន
📌8. ខ្វះវិន័យ
ធ្វើការឬ សិក្សាតាមអារម្មណ៍
📌9. ខ្លាចនឹងការផ្លាស់ប្តូរ
គ្មានអ្វីដែលស្ថិតស្ថេរនោះទេ
មានតែការផ្លាស់ប្ដូរទេ ទើបមិនដែលផ្លាស់ប្តូរ
📌10. ការគ្រប់គ្រងពេលវេលាគ្មានប្រសិទ្ធិភាព
អរគុណសម្រាប់ការអានអត្ថបទនេះ
Please share and Follow for More Contents ✍️🙏☘️♥️

Post a Comment

0 Comments