គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

សកម្មភាពដេញចោរឆក់ថតដោយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពម្ចាស់រថយន្ត ផ្លូវជាតិលេខ៣ ថ្ងៃទី ៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣សកម្មភាពដេញចោរឆក់ថតដោយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពម្ចាស់រថយន្ត ដេញតាមក្រុមចោរឆក់ទីតាំងកើតហេតុនៅខាងត្បូងផ្សារអង្គតាសោម ប្រហែល២គីឡូម៉ែត្រ ផ្លូវជាតិលេខ៣ ថ្ងៃទី  ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣៚


#muyreal #muyrealnews 

Journalist & Freelancer 

ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Tel: ស៊ែលកាត 061 662269, មិត្តហ៊្វូន 066 662269, ស្មាត 010 662269 សូមអរគុណ៚

Post a Comment

0 Comments