គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

គួរតែកត់ទុកឬថតទុកលេខទូរសព្ទរបស់សមត្ថកិច្ច ទៅតាមខណ្ឌ ប៉ុស្តិ៍ លេខប្រចាំបញ្ជា ២៤ម៉ោងលេី ២៤ម៉ោងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ថតទុកលេខទូរសព្ទរបស់សមត្ថកិច្ច ទៅតាមខណ្ឌ ប៉ុស្តិ៍ ដែលបងប្អូនរស់នៅ ងាយស្រួល ដេីម្បីទាក់ទងពេលមានបញ្ហាផ្សេងៗ កេីតមានឡេីង 


លេខប្រចាំបញ្ជា ២៤ម៉ោងលេី ២៤ម៉ោង របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ


លេខទូរសព្ទរបស់លោក លោកស្រីស្នងការរង ទទួលដឹកនាំតាមអធិការនគរបាលខណ្ឌទាំង១៤


លេខទូរសព្ទលោកអធិការនគរបាលខណ្ឌទាំង ១៤ 


លេខប្រចាំបញ្ជា តាមបណ្តាអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទាំង១៤ និងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទាំង ១០៥


លេខប្រចាំបញ្ជា អន្តរាគមន៍ និងសង្គ្រោះផ្នែកអគ្គីភ័យ


គ្រប់ជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបម្រេីសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អ ជាមន្ត្រីបម្រេីប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវតែទទួលទូរសព្ទពីប្រជាពលរដ្ឋ នៅពេលគាត់ជួបបញ្ហា ឬត្រូវការសមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍ ទោះជាពេលថ្ងៃ ឬយប់  

Post a Comment

0 Comments