គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

ធនាគារ​ជាតិ​ប្រកាសហាមមិន​ឱ្យ​យក​អត្តសញ្ញាណ​បណ្ណ សៀវភៅ​គ្រួសារ​ឬ​សៀវភៅ​ស្នាក់​នៅ​ធានា​លើ​ការ​ផ្ដល់​ឥណទាន​ទេ​!


 ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​(NBC) បានប្រកាស​ហាម​មិនឱ្យ​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ឯកជន​ទាំងអស់​មិន​ឱ្យ​ទទួលយក​ប្រភេទ​លិខិតយថាភូត​ពី​អតិថិជន រួមមាន​ដូចជា​៖ អត្ត​ស​ញ្ញណ​បណ្ណ សៀវភៅ​គ្រួសារ ឬ​សៀវភៅ​ស្នាក់​នៅ​សម្រាប់​ការធានា​លើ​ការ​ផ្ដល់​ឥណទាន​ឡើយ​។ នេះ​បើ​យោងតាម​លិខិត​ជូនដំណឹង​មួយ​ច្បាប់​របស់​ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ផ្ញើ​ជូន​អគ្គនាយក និង​អគ្គនាយិកា​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ឯកជន ដែល​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២៣​នេះ​៕ 

​ជុំវិញ​ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​អាន​លិខិត​ជូនដំណឹង​ខាងក្រោម​៖​

Post a Comment

0 Comments