គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

ប្រិយមិត្តអាចផ្តល់ដំណឹងឬព័ត៌មាន មកអង្គភាព មួយរៀល ដោយផ្ទាល់តាមរយៈដូចខាងក្រោមប្រិយមិត្តអាចផ្តល់ដំណឹងឬព័ត៌មាន មកអង្គភាព មួយរៀល ដោយផ្ទាល់តាមរយៈដូចខាងក្រោម ៖ Group Telegram: https://t.me/khshortnews Copyrighted by៖ អ៊ុក សុវណ្ណដារារាជ្យ ជាចាងហ្វាង គេហទំព័រ សារព័ត៌មាន១រៀល ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមល៉ីងខាងក្រោម ៖ https://solo.to/muyreal ខ្ញុំបាទជាចាងហ្វាង សារព័ត៌មាន១រៀល ផ្ទះលេខ១៧៨ ផ្លូវ១៩២ សង្កាត់ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Tel: ស៊ែលកាត 061 662269, មិត្តហ៊្វូន 066 662269, ស្មាត 010 662269៚ បញ្ជាក់៖ រាល់ការផ្តល់ព័ត៌មាន របស់ប្រិយមិត្តមកកាន់អង្គភាពសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំ នឹងមានការរក្សាការសម្ងាត់ជូនប្រភព តាមវិជ្ជាជីវៈ មិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តយស ឬសុវត្ថិភាពរបស់ប្រភពឡើយ។ សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន ១រៀល ៕


Post a Comment

0 Comments