គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

Muyreal-News | ក្រុមហ៊ុន Royal Railway ដឹកជញ្ជូនរថយន្ត Ford Pickup Truck ចំនួន 75 គ្រឿងពីក្រុងប៉ោយប៉ែតមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញ🚂 បើកទំព័រខែកក្កដា ក្រុមហ៊ុន Royal Railway បានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Ford Cambodia ក្នុងការដឹកជញ្ជូនរថយន្តFord Pickup Truck ចំនួន 75 គ្រឿងពីក្រុងប៉ោយប៉ែត មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញ ដែលនេះបានសបញ្ជាក់ពីភាពរីកចម្រើននៃវិស័យផ្លូវដែកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ។

🚂 ក្រុមហ៊ុន Royal Railway នឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងទៀត ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យនេះឱ្យកាន់តែរីកចម្រើនតទៅមុខ

🚂 ជួនពេលគ្នានេះផងដែរ ក្រុមហ៊ុន Royal Railway ក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រតាំងពីដំបូង រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ និង បន្តដល់ថ្ងៃខាងមុខ៕


សូមចូលរួមសហការចែកចាយតែព័ត៌មានពិត

Post a Comment

0 Comments