Muyreal -News

Muyreal -News
Muyreal -News

ស្រី​ៗដែលនិយមចូលចិត្តទៅ​ស្ទីម​នៅ​ ភ្នំពេញ​ស្ព័តក្លិប​ មេត្តា​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​វាជាទង្វេីអសីលធម៌​ និង​ មហាសែនថោកទាបបំផុត​ ដែលជនថោកទាបផ្នែកកាន់ កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅ​ កន្លែងក្លឹបហាត់ប្រាណ​ ភ្នំពេញ​ ស្ព័តក្លិប​ លួចថតភ្ញៀវជាស្ត្រីផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ស្ទីម​ រួចយកមកចែកចាយបន្ត​   


សូមសមត្ថកិច្ចមេត្តាស្រាវជ្រាវស្វែងរក​ ជនថោកទាបនោះមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់​   


ចំណែកថៅកែក្លឹបហាត់ប្រាណ​ ភ្នំពេញស្ព័តក្លិប​ គួរពិនិត្យមេីល​ បុគ្គលិកផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពផង​ មិនគួរអោយជនថោកទាបបែបនេះ​ ធ្វើការទៀតទេ​ គួរបណ្ដេញក្បាលវាចោលហេីយប្រគល់អោយសមត្ថកិច្ចចាត់ការទៅ​   


សូមបងប្អូនជាស្ត្រីដែលទៅស្ទីមហេីយផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់​ នៅកន្លែងក្លឹបហាត់ប្រាណភ្នំពេញស្ព័តក្លិបនោះ​ គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នផង​ 

Post a Comment

0 Comments