គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

ប្រយ័ត្នចំពោះបុគ្គលឈ្មោះ ប៉ែន តុលា អ្នកដឹកជញ្ជូន L192 Deliveryសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន L192 Delivery នៃក្រុមហ៊ុន លីថល ឌីជីថល ខេមបូឌា . សូមប្រកាស និងជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជនឱ្យបានជ្រាបថា អតីតបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ ប៉ែន តុលា បានដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងប្រមូលប្រាក់ថ្លៃទំនិញមួយចំនួនពីអតិថិជន ប៉ុន្តែមិនព្រមប្រគល់ប្រាក់ថ្លៃទំនិញនោះ មកឱ្យក្រុមហ៊ុនវិញ តាមតួនាទីរបស់ខ្លួនឡើយ ទោះបីជាក្រុមហ៊ុនបានជូនដំណឹង និងដាស់តឿនបុគ្គលិករូបនេះ ជាច្រើនដងរួចហើយក្ដី តាមទូរស័ព្ទផង និងតាមរយៈលិខិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផង  


បច្ចុប្បន្ន បុគ្គលិករូបនេះ នៅមានឯកសណ្ឋាន នៃសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន L192 Delivery របស់ក្រុមហ៊ុន។ 


ក្នុងន័យនេះ ក្រុមហ៊ុនប្រកាសមិនទទួលស្គាល់បុគ្គលខាងលើនេះ ជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនតទៅទៀតឡើយ និងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពណាមួយរបស់បុគ្គលនេះ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំឡើយ  


ហេតុនេះ សូមសាធារណជន ក៏ដូចជា អាជីវករ និងក្រុមហ៊ុននានា មានការប្រុងប្រយ័ត្ន ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលនេះ។  


ក្រុមហ៊ុនក៏បានរាយការណ៍អំពីករណីនេះជូនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរួចហើយ ដើម្បីឲ្យមានចំណាត់ការតាមច្បាប់ 


អតិថិជនដែលប្រើសេវាដឹកជញ្ជូនមាន COD ត្រូវបានការពារដោយក្រុមហ៊ុនដោយក្រុមហ៊ុនចេញខាតហើយនៅតែទូទាត់ COD ឲ្យឆាប់រហ័សទោះមានករណីបែបនេះក៏ដោយ៕

Post a Comment

0 Comments