គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

កុមារាអនាថាអាយុ១៤ឆ្នាំដែលរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរដោយសារកូវីដ-១៩ព្យាបាលជាសះស្បេីយ​ភ្នំពេញ៖ កុមារាអនាថាអាយុ១៤ឆ្នាំដែលរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរដោយសារកូវីដ-១៩ ត្រូវបាន​​មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាជួយព្យាបាលរហូតជាសះស្បេីយ


គ្រូពេទ្យមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាជួយព្យាបាល កុមារាអនាថាអាយុ១៤ឆ្នាំម្នាក់ដែលមានជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរដោយសារកូវីដ-១៩ អស់រយៈពេល១៩ថ្ងៃ​  


មណ្ឌលកុមារកំព្រារាជធានី បានជួយឲ្យកុមារានេះបានជួបសាច់ញាតិ និងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះគាត់វិញ 


មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាឱ្យដឹងថារាល់ការព្យាបាលទាំងអស់ គឺឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់គ្រប់ៗគ្នា ដោយគ្មានការរើសអើង រាល់ការបរិច្ចាគតូចឬធំគឺពិតជាបានជួយព្យាបាល សង្គ្រោះ និងការពារជីវិត 

Post a Comment

0 Comments