គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

បញ្ញានិងឆ្លាត ឆ្លាតតែល្ងង់ ល្ងង់ត្រង់ភ្លើអត់ដឹងល្អអាក្រក់ពាក្យថា "មនុស្សឆ្លាតតែល្ងង់បើអ្នកអ្នកស្តាប់តែមួយភ្លែត ដោយមិនបានពិចារណានោះ អ្នកនឹងអស់សំណើច តែបើអ្នកមានមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណា អ្នកនឹងយល់ថានេះហើយជាបញ្ញា 


មនុស្សឆ្លាតមកពីមានចំណេះ ប៉ុន្តែភាពឆ្លាតមិនទាន់ដល់កម្រិតមួយ ដែលយើងត្រូវអោយតម្លៃនោះទេ ពីព្រោះមនុស្សឆ្លាតខ្លះវាខូចវាមានល្បិចកល វាធ្វើដើម្បីបំរើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វា 


ពាក្យថា "មនុស្សឆ្លាតតែល្ងង់គឺមនុស្សឆ្លាត វាមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងសេចក្តីល្អនៅឡើយទេ 


មនុស្សឆ្លាតដែលខ្វះបញ្ញាគឺ វាល្ងង់ ត្រង់មិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវហ្នឹងឯង 


ចោរខ្លះវាឆ្លាតខាងលួច វាពូកែលួច គេសរសើរថាចោរនោះឆ្លាត គេមិនដែលនិយាយថាចោរនោះមានបញ្ញាទេ 


បញ្ញា គឺ ជាធម្មជាតិល្អហើយវាចាំដើរតួក្រោយបទពិសោធន៍ វាប្រាប់ថាធ្វើអញ្ចេះបានត្រូវ ធ្វើអញ្ចេះមិនត្រូវទេ ក្នុងនាមជាមនុស្សត្រូវតែចេះជួយអ្នកដ៏ទៃ ត្រូវតែធ្វើការងារប្រាស់ចាក ភាពអាត្មានិយមជាដើម..។ល៕

Post a Comment

0 Comments