គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

អត្ថន័យរូបថតបុរស២នាក់ខ្វាក់និងខ្វិនត្រូវបានថតនៅឆ្នាំ១៨៨៩រូបមួយសន្លឹកនេះត្រូវបានថតនៅឆ្នាំ១៨៨៩ដែលនិយាយអំពី ជីវិតពិតរបស់បុរសខ្វាក់ខ្វិនពីរនាក់  


បុរសម្នាក់ដែលខ្វិនឈ្មោះ Samir ដែលជាគ្រឹស្តសាសនិក និង បុសម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Muhammad ដែលជាម៉ូស្លីម។ 


ពួកគេទាំងពីរបានរស់នៅទីក្រុង ដាម៉ាស ប្រទេសសុីរីជាមួយគ្នា ដោយរស់នៅក្នុងបន្ទប់រួមជាមួយតាំងពីតូច ដែលជាក្មេងកំព្រាដូចគ្នា ហើយពួកគេរស់នៅដោយពឹងគ្នាទៅវិញទៅមក ដោយមិនអាចខ្វះនរណាម្នាក់បានឡើយ។ 


បុរសដែលខ្វាក់ត្រូវដើរដោយការប្រាប់ផ្លូវ និង ណែនាំពណ៌នាអ្វីមួយដោយបុរសខ្វិន ចំណែកបុរសខ្វិនត្រូវបានធ្វើដំណើរ និងការងារកម្លាំងដោយបុរសខ្វាក់  


ថ្ងៃមួយបុរសខ្វាក់បានស្លាប់ បានធ្វើឱ្យបុរសខ្វិនយំសោករយៈពេលជាង១សប្តាហ៍ ហើយលោកបានបាត់បង់អ្វីដែលលោកមានក្នុងជីវីតគឺ បុរសខ្វាក់ ដែលស្មើពាក់កណ្តាលជីវីតរបស់លោក។ 


បន្ទាប់មកលោកក៏បានស្លាប់ផងដែរ ដោយមិនអាចរស់នៅបន្តគ្មានបុរសខ្វាក់ដែលជាមិត្តសម្លាញ់នោះឡើយ 

Post a Comment

0 Comments