គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

ក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្លក់គម្របប៊ិចចូលក្នុងបំពង់ខ្យល់ត្រូវបានសង្គ្រោះនិងមិនគិតថ្លៃសេវាព្យាបាលទៀតមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ជា៖ កូនប្រុសអាយុ៤ឆ្នាំម្នាក់ រងគ្រោះស្ទះដង្ហើមដោយសារឈ្លក់ខក់គម្របប៊ិក ចូលក្នុងបំពង់ខ្យល់ នៅថ្ងៃទី១៦ កញ្ញា ២០២១នេះមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ជាបានអោយដឹងថានៅយប់ ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ បើកុមារារូបនេះមកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាមិនទាន់ពេលទេ ពិតជាស្ទះដង្ហើមផុតហើយ ។

 កូនប្រុសតូចអាយុ៤ឆ្នាំម្នាក់នេះ រងគ្រោះស្ទះដង្ហើមដោយសារឈ្លក់ខក់គម្របប៊ិក ចូលក្នុងបំពង់ខ្យល់ (បៀមលេង) ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះបានជោគជ័យ ។

រាល់ការព្យាបាលទាំងអស់ គឺឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់គ្រប់ៗគ្នា ដោយគ្មានការរើសអើង ៕

Post a Comment

0 Comments