គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

ចុមខំមិនសាហាវម្ល៉េះ ( ប្រយ័ត្នជាប់គុក ) គ្រាន់ផុសវិដេអូនេះមានន័យមែន សត្វពស់ធ្វើពុតជាងាប់ចេះសម្តែងជាងមនុស្សទៀត

 


យោងតាមអាខោនហ្វេសបុក ( កំរៀង ដួងចិត្ត ) https://www.facebook.com/profile.php?id=100049852624496 បានខំមិនពាក្យថា ( ប្រយ័ត្នជាប់គុក ) នៅក្នុងការផុសវិដេអូនេះមានន័យមែន សត្វពស់ធ្វើពុតជាងាប់ចេះសម្តែងជាងមនុស្សទៀត នៅលើផេកហ្វេសបុកលោកតាអណ្តើកប្រាក់ Silverturtle Khmer ។

តើការខំមិនពាក្យថា ប្រយ័ត្នជាប់គុក ចង់សំដៅលើអ្នកផុសវិដេអូ ខុសច្បាប់ តើគាត់ខំមិននេះមានបំណងអ្វីឲ្យច្បាស់ចំពោះផេកហ្វេសបុករបស់លោកតាអណ្តើកប្រាក់? ។

តើហ្វេសបុក ( កំរៀង ដួងចិត្ត ) ចង់បានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនអ្នកលេងបណ្តាញយក្សហ្វេសបុកឬយ៉ាង? សូមបកស្រាយផងកុំឲ្យមហាជនឆ្ងល់ ៕

Post a Comment

0 Comments