Muyreal -News

Muyreal -News
Muyreal -News

ប្រទេសចំនួន៧ដែលមានផ្កាយរណបនៅលំហអវកាសដែលសរុបមានចំនួន ៥៤ គ្រឿងបរទេស៖ ត្រឹមឆ្នាំ២០២១ ក្នុងតំបន់អាស៊ានមានប្រទេសចំនួន៧ប្រទេសដែលមានផ្កាយរណបនៅលំហអវកាសដែលសរុបមានចំនួន៥៤ គ្រឿង ក្នុងនោះមានៈ


ឥណ្ឌូនេសុី 🇮🇩 ១៧គ្រឿង 

ថៃ 🇹🇭 ១៣ គ្រឿង

សឹង្ហបុរី 🇸🇬 ១១ គ្រឿង

ម៉ាឡេសុី 🇲🇾  គ្រឿង 

វៀតណាម 🇻🇳  គ្រឿង

ហ្វីលីពីន 🇵🇭  គ្រឿង 

ឡាវ 🇱🇦  គ្រឿង


ចំណែកប្រទេសបីទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចជា កម្ពុជា 🇰🇭 មីយ៉ាន់ម៉ា 🇲🇲 និង ប្រ៊ុយណេរ 🇧🇳 មិនទាន់មានផ្កាយរណបផ្ទាល់ខ្លួននោះទេ ដោយពួកគេបានពឹងពាក់ទៅលើផ្កាយរណបប្រទេសជិតខាង 

Post a Comment

0 Comments