គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ មួយរៀល
Website Muyreal News គេហទំព័រ មួយរៀល

គេហទំព័រ ជីវិតកូនខ្មែរ មានលេខ 097 464 6646 លួចបង្កើតផេកហ្វេសបុកអង្គភាពសារព័ត៌មាន គេហទំព័រជីវិតកូនខ្មែរសូមជូនដំណឹងថាពាក់ព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ 097 464 6646 នៅលើផេកមានឡូហ្គោលោកតាដំបងគ្រញូងនេះត្រូវបានគេលួចបង្កើត  


ហេតុដូចនេះបើមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងអង្គភាពគេហទំព័រជីវិតកូនខ្មែរសូមបដិសេដមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ  


អាស្រ័យដូចបានជំរាបជូនខាងលើសូមជ្រាបជាដំណឹង 

Post a Comment

0 Comments